Vihreiden valtuutettu Ville Sundell luki Forssan kaupunginvaltuustossa maanantaina 4.9. valtuustoaloitteen villipuistojen perustamisesta:

”Forssassa sijaitsee kansallinen kaupunkipuisto, joka on ympäristöministeriön mukaan “arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut”. Tuosta ympäristöministeriön lainauksesta haluaisin kiinnittää huomionne kahteen sanaan: luonnonmaisemat ja säilyttäminen.

Forssassa on nimittäin hyvin hoidettujen, rakennettujen puistojen lisäksi vielä puistoksi rakentamattomia alueita, jotka ovat lähellä luonnontilaa, mutta jotka on kaavoitettu puistoalueiksi. Näistä hoitamattomista alueista on siis tarkoituksena rakentaa hoidettuja puistoja tulevaisuudessa.

Tällaisista vielä rakentamattomista puistoalueista mainittakoon Viksbergin kartanon alue, joka on hyvä esimerkki kaupunkimittakaavassa monimuotoisesta luonnosta, joka on ollut villiintyneenä jo pitkään. Tällaisesta “villipuistosta” ei tämän tahattoman pilottijakson aikana ole koitunut mitään merkittäviä ongelmia luonnolle tai ihmisten hyvinvoinnille, päinvastoin: kuntalaisilta saamani palautteen mukaan luonnontilaista aluetta arvostetaan virkistyskäytössä.

Nämä alueet tullaan kuitenkin muokkaamaan, ennemmin tai myöhemmin, hoidetuksi puistoksi, sillä toistaiseksi Forssan maankäytön suunnittelussa ei tunnisteta muita, kuin rakennettuja puistoja.

Sen lisäksi, että tämä ei ole luonnon monimuotoisuudelle hyväksi vastoin kaupungin strategisia tavoitteita, hoidettu puisto on myös merkittävä kustannuserä. Yksi mahdollinen tapa varjella näitä villiintyneitä alueita hoitotoimenpiteiltä, olisi lisätä kaavoitukseen “luonnontilainen alue” -merkintä.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi Forssan kaupunki

  1. ottaa maankäytön suunnittelussa käyttöön merkinnän luonnontilaisista alueista ja
  2. merkitsee tällä tavoin hoitotoimenpiteiltä rauhoitettuja alueita, aloittaen Viksbergin kartanon alueelta, ja myöhemmin laajentaen muihin jo villiintyneisiin ja villiintymässä oleviin alueisiin.”

Vihreän valtuustoryhmän lisäksi aloitteen allekirjoitti 13 muuta valtuutettua tai varavaltuutettua.