Kirjoitus julkaistu Forssan Lehdessä 27.6.2022.

Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan lähes miljoona euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen.

Kuten tiedämme, kuntataloudessa on kaksi merkittävää asiakirjaa, jotka jaksottavat valtuustojen vuotta kunnissa ympäri maan: talousarvio ja tilinpäätös. Vaikka perinteisesti tilinpäätöksen kohdalla puhutaan menneen vuoden tapahtumista, on nähdäkseni tärkeää ammentaa historiasta eväitä myös tulevaan. Kun ajattelen forssalaisittain vuotta 2021 mieleeni nousee kaksi suurta ja poikkeuksellista asiaa: koronapandemia ja Akvarelli.

Viime vuosi oli sarjassaan toinen peräkkäinen, kun koronavirus ja terveyden suojelemiseksi tehdyt rajoitukset vaikuttivat kaupungin toimintaan ja meidän jokaisen arkeemme. On tärkeää tiedostaa, että pandemian jälkiä korjaillaan vielä pitkään. Osa koronan viime vuonna sairastaneista kärsivät yhä jälkioireista ja inhimillistä korjausvelkaa kertyi muun muassa oppimisvajeen, hoitovelan ja mielenterveyskriisin syvenemisen muodossa. Hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on kannatella silloin, kun ihmisen omat voimavarat eivät siihen riitä ja kriisin jälkihoito on tehtävä huolella.

Vuonna 2021 Forssan kaupunki käytti erilaisiin toimintoihin eli käytännössä kuntalaisten palveluiden järjestämiseen 120 miljoonaa euroa. Tulopuolella verokertymässä oli ilahduttavaa nousua, valtionosuudet sen sijaan hieman tippuivat. Tilinpäätös sisältää investointivaraukset liikuntatilojen peruskorjauksiin ja Puistolinnan liikenneympyrään. Nähdäkseni nämä varaukset ovat tarkoituksenmukaisia ja ainakin minulle itselleni niitä on helppo kannattaa.

Kaupungin investointimenot olivat viime vuonna lähes 18 miljoonaa euroa, josta monitoimikeskus Akvarellin osuus oli 13 miljoonaa euroa. Emme ole ehkä Forssassa tottuneet tilinpäätöksissä tämän mittaluokan investointimenoihin, mutta Akvarelli jos jokin todella on investointi tulevaisuuteen. Syksyllä moni forssalainen lapsi ja nuori aloittaa kouluvuotensa näissä moderneissa ja terveissä oppimistiloissa. Syksyn valmistelu on jo kovassa käynnissä ja olen aivan varma, että Akvarelli saa hyvän alun toivottavasti pitkäikäisenä opinahjona.

Jos tähän saakka Forssan kaupungin kuluista kaksi kolmasosaa on ollut sote-menoja, tulevaisuuden kunnassa vastaava osuus tulee olemaan sivistys- ja tulevaisuustoimialan määrärahoja. Koulutuksen, kulttuurin, liikunnan sekä työllisyyden ja terveyden edistäminen tulevat olemaan entistä enemmän kuntien päätöksenteon agendalla.

Valitettavasti ilmasto jatkoi lämpenemistään ja luonnon monimuotoisuus köyhtymistään myös menneenä vuonna. Tutkijoiden viesti on selvä ja dramaattisempi kuin koskaan; ilmasto- ja luontoteoilla on kiire. Sen lisäksi, että toimeen tarttuminen on elämän jatkuvuuden kannalta välttämätöntä, vilpittömästi ajattelen, että ilmastoviisaus eli vorssalaisittain järkivihreys, on tulevaisuuden kunnan tärkeimpiä vetovoima- ja kilpailukykytekijöitä.

Forssan Vihreä valtuustoryhmä kiittää kaikkia yhteistyöstä menneen tilikauden osalta ja toivottaa jokaiselle lukijalle mukavaa kesää sekä yhdenvertaista Pride-kuukauden jatkoa.

Maija Kranni
Forssalainen kaupunginvaltuutettu, vihreän valtuustoryhmän pj