Lounais-Hämeen Vihreiden varapuheenjohtaja ja puoluekokousedustaja Maija Kranni lähettää terveiset vihreiden puoluekokouksesta:

”Uutisointi oli jälleen taattua ankkalaatua, joten kirjoitin paikallisaviisiin muutaman sanasen vihreiden uudesta poliittisesta tavoiteohjelmasta. Kirjoitus julkaistu Forssan Lehdessä 28.5.2022.

Vihreä puolueväki kokoontui Joensuuhun päättämään puolueen suurista linjoista kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Vaaleihin on aikaa alle vuosi ja sen kyllä huomaa. Uutisankan päätyessä aina Forssan Lehden (24.5.) pääkirjoitukseen saakka, koen tarpeelliseksi muutamalla sanalla avata, mitä siellä vihreiden puoluekokouksessa ihan oikeasti päätettiin.

Ihan aluksi: Vihreät ei missään vaiheessa ole esittäneet “sunnuntailisien poistamista”. Jos joku on liian absurdia ollakseen totta, se aika monesti myös on sitä. Poliittisen ohjelman luonnokseen kirjattu tavoite kuului: ”Haetaan kolmikantaisesti malli sunnuntailisien uudistamisesta vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita työntekijöiden kokonaisansioita laskematta”.

Taustalla kirjaukselle oli tunnistettu tarve selvittää, mikä nykypäivänä olisi perustelluin suhde lauantai-, sunnuntai- ja yötyökorvausten välillä. Näin jälkikäteen voi rehellisyyden nimissä sanoa, ettei tuo kirjaus välttämättä ollut niin selkeästi muotoiltu, kuin voisi toivoa. Siksi puoluekokous päätyi poistamaan kirjausluonnoksen lopullisesta ohjelmasta.

Sitten itse asiaan. Teen muutaman itselleni erityisen tärkeän noston uudesta poliittisesta tavoiteohjelmasta. Vihreät haluaa tuplata luonnonsuojelun rahoituksen sekä parantaa uhanalaisten lajien suojelua. Tällä hallituskaudella luonnonsuojelu on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin, mutta luontokadon pysäyttäminen vaatii yhä lisää toimia. Sillä kuten Satu Hassi on todennut, hyvät planeetat ovat harvassa.

Haluamme nostaa koulutuksen rahoituksen tasoa, parantaa opiskelijoiden ja muiden pienituloisten toimeentuloa sekä lisätä korkeakoulujen aloituspaikkoja. Haluamme korjata julkisen sektorin palkkakuopan toteuttamalla pitkäaikaisen, hallituskaudet ylittävän palkkaohjelman. Haluamme vahvistaa valtiontaloutta taittamalla velkasuhteen kasvu kuitenkin niin, että samalla mahdollistetaan tarvittavat ekologiset ja sosiaaliset investoinnit.

Vihreä verouudistus tarkoittaisi ympäristö- ja kulutusverojen korottamista, kiertotalouden edistämistä sekä pieni- ja keskituloisten työn verotuksen alentamista. Työllisyysasteen haluamme nostaa 80 %:iin. Lasten ja nuorten osalta mainittakoon lastensuojelulain kokonaisvaltainen uudistaminen lapsen edun turvaamiseksi sekä terapiatakuun toteuttaminen mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi.

Myös Suomen ilmastotyö on vielä kesken. Energiaitsenäisyyden vahvistaminen ja ilmastopositiivinen hyvinvointivaltio – tämän välttämättömän siirtymän haluamme tehdä reilusti. Tavoitteiden on koskettava myös suomalaisten kulutuksesta muualla aiheutuvia päästöjä ja hiilinieluja on edelleen vahvistettava.

Aivan jokaista ohjelman tavoitetta en pysty sellaisenaan allekirjoittamaan eikä tarvitsekaan. Vihreissä on monenlaisia sävyjä ja hyvä niin. Politiikan myrskyjenkin keskellä toivon, että koetamme olla ihmisiä toisillemme. Tässä kummallisessa vastakkainasettelun ja tahallisen väärinymmärtämisen ajassa meidän kaikkien tulisi pyrkiä olemaan hieman enemmän kuin Heidi Hautala. Joten rauha nyt, tää maailma on vihaan kyllästynyt.”

Maija Kranni
Lounais-Hämeen Vihreiden puoluekokousedustaja ja mahdollinen kansanedustajaehdokas

Tutustu poliittiseen tavoiteohjelmaan: www.vihreat.fi/vihreiden-poliittinen-tavoiteohjelma-2023-2027