Keräämme Lounais-Hämeen Vihreiden sivulle vihreitä aloitteita toimialueemme kunnista. Aloitteilla pyrimme muun vaikuttamistyön ohella edistämään kuntavaaliohjelmamme tavoitteita. Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Lounais-Hämeen Vihreiden seutukunnallisessa kuntavaaliohjelmassa linjataan: ”Vihreä kunta on vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuksia työuran eri vaiheissa oleville työntekijöille sekä rekrytoi anonyymisti ja reilusti”. Valtuustoaloite on konkreettinen keino edistää asiaa;

”Anonyymi rekrytointi

Anonyymi rekrytointi on hiljattain keskusteluun noussut rekrytoinnin muoto, jossa itse haettavaan työhön liittymättömät tekijät, kuten nimi, ikä ja sukupuoli, piilotetaan työnhakuprosessin alkuvaiheessa haastatteluvaiheeseen asti.

FCG Talentin toimitusjohtaja kommentoi anonyymia rekrytointia seuraavasti: “Erityisesti julkisella sektorilla on aina ollut tärkeää, että rekrytointia tehdään tasa-arvoisesti ja läpinäkyvästi. Toivottavasti anonyymi rekrytointi lisääntyy, koska henkilövalinnoissa näkyy usein myös tiedostamaton käyttäytymisemme, johon anonymiteetillä voimme vaikuttaa. Samalla anonyymi rekrytointi vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa”.

Suurimmaksi esteeksi anonyymille rekrytoinnille on muodostunut tekniset haasteet, sillä useat rekrytointijärjestelmät eivät vielä tue tällaisten tietojen piilottamista. Forssa on kuitenkin tässä onnellisessa asemassa, sillä Forssan käyttämä Kuntarekry-rekrytointijärjestelmä tukee jo nyt anonyymia rekrytointia.

Helsinki on ollut anonyymin rekrytoinnin pioneeri jo vuodesta 2013, jolloin kaupungissa alkoi toimialojen vapaaehtoinen anonyymin rekrytoinnin kokeilu. Tällöin kaupunki kommentoi kokeiluaan henkilöstöraportissaan seuraavasti: “Osa haastatteluun päässeistä arvioi, etteivät todennäköisimmin olisi tulleet kutsutuiksi haastatteluun ilman esivalinnan anonyymiyttä. Henkilökohtaisten tietojen puuttuminen auttoi muun muassa työttömyysjaksoja läpikäyneitä hakijoita etenemään haastatteluun paremmin nimettömässä haussa kuin normaalihaussa”.

Vuoden 2015 henkilöstöraportissa taasen mainitaan, että anonyymin rekrytoinnin “koettiin lisäävän rekrytointiprosessin laatua”. Vuoden 2020 henkilöstöraportissa anonyymille rekrytoinnille on omistettu kokonainen luku, jossa selväsanaisesti todetaan, että “halu jatkaa anonyymia rekrytointia on laaja”.

Muutkin kuntaorganisaatiot, kuten esimerkiksi Tampere ja Turku, ovat aloittaneet anonyymit rekrytoinnit, joten emme näe syytä miksi se ei toimisi Forssan kaltaisessa organisaatiossakin.

Me allekirjoittaneet esitämmekin, että Forssan kaupunki siirtyy anonyymiin rekrytointiin kaikilla toimialoilla, konserniorganisaatiot mukaan lukien, parantaakseen työnhakijoiden tasa-arvoa ja rekrytointiprosessin laatua.”

Vihreän aloitteen luki Forssan valtuuston kokouksessa 13.14.2021 valtuutettu Ville Sundell.