Forssan Lehti uutisoi 3.11.2020:
 
”Minna Autio (vihr.) teki valtuustoaloitteen metsänhoitosuunnitelman tekemiseksi Humppilan kunnalle ja sen liittämiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin.
 
Kunnanhallitus lähettää Aution tekemän valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.”
 
Kunnat ovat merkittäviä metsänomistajia ja metsänhoidolle voidaan asettaa taloudellisten tuottotavoitteiden lisäksi myös muita strategisia tavoitteita. Vihreät haluaa osallistaa kuntalaisia kuntametsien hoidon suunnittelussa, lisätä suunnitelmien avoimuutta sekä turvata luontoarvot ja hiilinielut metsien käytössä.