Kaupungistumisesta huolimatta suomalaisten arkiympäristön mielipaikat ovat edelleen valtaosin luontokohteita. Meistä lähes jokainen hakeutuu ajoittain luontoon palautumaan stressistä ja rauhoittumaan. Kun koronavirus rajoittaa sosiaalista kanssakäymistä ja vapaa-ajan aktiviteetteja, on lähiluontokohteiden merkitys entisestään korostunut.

Saimme harmiksemme lukea Forssan Lehdestä (FL 4.4.), että Forssassa sijaitseva Salmistonmäen lintutorni on jouduttu sulkemaan huonon kuntonsa vuoksi. Lintutornin sulkemisella ennaltaehkäistään vaaratilanteita, joita voisi päätöksen pitkittämisen takia syntyä. Näin kevään kynnyksellä Salmistonmäen alue tarjoaa luonnonystävälle parastaan, mutta valitettavasti lintujen muuttoliikkeitä voi nyt seurata mäeltä ainoastaan kuuloaistin varassa.

Forssan vihreä valtuustoryhmä teki syyskuussa 2017 valtuustoaloitteen Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualueen kunnostamisesta. Aloite ei valitettavasti ole johtanut toimenpiteisiin. Lounais-Hämeen Vihreät ry vaatii nyt alueen kunnostamista ja uuden lintutornin rakentamista samoista syistä, kuin Forssan vihreä valtuustoryhmä aiemmin.

Salmistonmäen alue on monimuotoinen luontokohde lähellä Forssan kaupungin keskustaajamaa ja osa tunnustustakin saanutta Forssan kansallista kaupunkipuistoa. Salmistonmäen lintutornista on voinut seurata Loimalammilla viihtyviä monia lintulajeja ja lintujen muuttomatkoja. Salmistonmäki edustaa Lounais-Hämeessä harvinaisempia haka-, keto- ja metsälaidunalueita, jonka vuoksi se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotooppikeskittymäksi. Alueella kasvaa sekä uhanalaisia että silmällä pidettäviä kasvilajeja.

Tutkitun tiedon pohjalta voidaan sanoa, että käynti tohtori Metsän vastaanotolla kannattaa. Salmistonmäen alue on merkittävä lähiluontokohde ja kaiken ikäisten kansalaisten hyvinvoinnin edistäjä. Metsäreseptillä on kansanterveyden kannalta suuri vaikutus. Luonnon terveysvaikutukset alkavat näkyä jo viidentoista minuutin luonnossa oleskelun jälkeen: sydämen syke laskee, lihasjännitys vähenee ja mieli kevenee.

Luontoarvojen ja virkistyskäytön lisäksi Salmistonmäen alueella on esihistoriallisia arvoja. Alueelta on löydetty esihistoriallinen asuinpaikka, joka on ajoitettu varhaismetallikaudelle (1500-500 eaa). Kaiken kaikkiaan pronssikaudelle ja rautakauden alkuun ajoittuvat löydöt ovat koko Hämeessä harvinaisia.

Edellä mainituista syistä Forssan kaupungin on käynnistettävä selvitys Salmistonmäen-Loimalammin luonnonsuojelualueen kunnostamisesta ja uuden lintutornin rakentamisesta yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa.

Lounais-Hämeen Vihreät ry

Kannanotto julkaistu 7.4.2020 Forssan Lehdessä.