Torronsuon kansallispuisto on alueemme tärkeimpiä luonnonaarteita, jonka arvoa ei näytä kokonaan ymmärretyn. Torronsuon arvo ei ole kullassa eikä mineraaleissa, vaan ainutlaatuisessa luontoympäristössä, joka antaa myös luonnossaliikkuville ihmisille virkistystä, henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Esiintulleet kaivoshankkeet uhkaavat toteutuessaan tuhota ainutlaatuista suoluontoympäristöä. Kaivokset toisivat ehkä lyhytaikaisesti toimeliaisuutta alueelle, mutta – kuten monissa vastaavissa hankkeissa on nähty – lopulta taloudelliset hyödyt virtaisivat maakunnan ja koko Suomen ulkopuolelle ja haitat jäisivät maanomistajille ja alueen kuntien hoidttaviksi. Aluetta on tutkittu kauan, mutta kaivoshankkeet on valmisteltu pienessä piirissä.

Lounais-Hämeen vihreiden hallitus päätti toimia Torronsuon kansallispuistoa uhkaavaan vaaran torjumiseksi. Yhdistys kokoa nopeasti asiantuntijaryhmän, joka kerää kaivostoimintaan liittyvät tiedot ja tekee toimintasuunnitelman kansanliikettä varten. Tietoon perustuvat kannanotot välitetään medialle sekä erityisesti kaikkien Lounais-Hämeen kuntien asukkaille. Haluamme estää asioiden hoidon kuntatasolla niin, että vain muutamat päättäjät jakavat tietoa keskenään ja asioivat kaivosyritysten kanssa ilmaa kuntalasten tukea.

Torronsuon vartijat – ryhmä lupaa tehdä yritysten kanssa myös kartoituksen siitä millainen on luonto- ja hyvinvointipalvelujen taloudellinen merkitys jo nyt. Jatkossa voidaan tehdä myös liiketaloussuunnitelma kaikkien palvelujen kokonaisuudesta, jolla saadaan työpaikkoja kansallispuiston ekologiaa, laatua tai mainetta pilaamatta. Torronsuo on meidän yhteinen aarteemme ja asiamme! Sitä ei saa uhrata lyhytnäköisellä politiikalla, jonka hyödyt virtaavat maakunnan ja koko Suomen ulkopuolelle.

Lisätietoa: vpj Kari Tiilikkala ktpjokioinen [at] hotmail.com